Vrácení zboží

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Perlenkrone, se sídlem Wolkerova 740/9, Mohelnice 789 85, identifikační číslo 87922037, formou jednostranného právního jednání.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, částku, kterou jsme od Vás za vybrané zboží obdrželi (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení platby použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Platbu vrátíme po obdržení vráceného zboží v nepoškozeném stavu prostřednictvím doporučené zásilky na adresu Perlenkrone, Wolkerova 740/9, Mohelnice 789 85, případně na jediné určené místo osobního odběru - Květinářství Jiřina,  ul. Milady Horákové 107, Praha 6 (pondělí až pátek, 9 - 18 hodin).

2.2 Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy